2019/10/05
VKO Simposium | ECD Symposium
Stellenbosch

Datum: 5 Oktober 2019

Venue: Protea Marriott Hotel, Stellenbosch

Opleiding/Training : 08:00 - 14:00

SLEGS IN AFRIKAANS

Koste / Cost:
R320-00 
Sluitingsdatum/Closing Date: 28/09/2019

 

SAOU

ABSA 405 001 9952

Tak/Branch 632005

Verwysing/Reference:   VKO + Naam van u skool/Name of your school